„Am misiunea de a sădi cultura franceză pe solul nostru”

Interviu cu Ildiko Pop, profesoară de limba franceză şi organizatoare de evenimente culturale francofone la Cluj.

R: Ce pãrere aveţi despre evenimentele culturale organizate la Cluj?

I.P.: Viaţa culturală a unei urbe reprezinta o carte de vizită a edililor, dar şi a cetăţenilor acesteia; dacă răsfoim o publicaţie de prezentare a vieţii culturale clujene, vom constata diversitatea paletei, dar şi diversitatea publicului cãruia i se adresează… şi mă gândesc aici la aşteptările publicului, la vârsta, dar şi apartenenţa socio-profesională; în concluzie, viaţa culturală a Clujului este nuanţată, traducând dinamismul vechii cetăţi.

R: Ce anume v-a determinat sã organizaţi astfel de evenimente?

I.P : Intrucât sunt cadru didactic, predând limba franceză, am misiunea de a sădi cultura franceză pe solul nostru ; totuşi, dorinţa de creativitate, de nou şi de o ucenicie lingvistică în afara şcolii, m-a determinat să iniţiez o serie de manifestări culturale franco-române, cu scopul ambiţios de a face cultura francofonă de sorginte românescă, de a promova Liceul „Mihai Eminescu”, de a cultiva dorinţa de loisirs util pentru tinerii de a cãror educaţie şi instruire mă ocup, nu din obligaţie profesională, ci din pasiune. Astfel, am reuşit deja să organizez 4 ediţii ale unui FESTIVAL FRANCO-ROMÂN de tradiţii de iarnã „ETINCELLS D’HIVER”.

R: Cui i se adreseazã evenimentele dumneavoastră?

I.P: Evenimentele pe care le organizez se adresează, înainte de toate, comunităţii francofone şcolare, dar şi tuturor celor care sunt francofili şi ar putea deveni francofoni graţie unui imbold venit dintr-o melodie sau un dans de pe malurile Senei; întrucât cultura nu are vârstã, nici publicul meu nu e restrâns la o cerinţă de vârstă, ci doar e incitat la o educaţie mai puţin livreascã.

R: Cât de greu este sã organizezi un eveniment?

I.P: Organizarea unui eveniment presupune în primul rând existenţa unui proiect clar, cu obiective bine definite, încadrare în timp, deci resurse ideatice, cronologice, topos, resurse umane şi financiare, toate acestea gestionate unitar, si având mereu în vedere o variabilă a neprevăzutului.

R: Existã persoane care vă sprijină în organizare?

I.P: De obicei lucrez cu o echipă restrânsă de colaboratori, cu sarcini de lucru secvenţiale şi specializate; dintre aceştia, aş menţiona cadre didactice tinere atrase de experienţe inedite, dar şi insituţii francofone şi, nu în ultimul rând, cu mândrie afirm că de fiecare datãă Primăria Cluj a răspuns prompt solicitărilor mele pentru locaţii cât se poate de neconvenţionale.

279846_239990152696831_8266282_o

“Vom continua să îi tentăm cu ce putem oferi mai bun”

R: Cum răspunde publicul clujean la evenimentele dumneavoastră?
I.P: Publicul nu este foarte numeros, deoarece numărul de avizaţi/chemaţi spre evenimentele francofone este în continuă scădere.

R: Cum le promovaţi?

I.P: Promovarea se desfăşoară pe mai multe paliere mediatice : presă, televiziune, site-ul şcolii, invitaţii înmânate personal.

R: Aţi primit vreodată critici răutăcioase la adresa evenimentelor organizate?

I.P: Nu.

R: Ați întâmpinat momente de cumpănă?
I.P: Da, din cauza resurselor financiare insuficiente sau în cadrul Festivalului ETINCELLES D’HIVER 2011, acestea au fost inexistente. Prin urmare, am recurs la resurse personale sau la cele ale unor părinţi.

R: Ce planuri aveţi pentru clujeni în viitorul apropiat?
I.P: Nu ne vom da batuţi, vom continua sa îi tentăm cu ce putem oferi mai bun din noi !


Posted

in

by

Tags: